Skatteverkets nya momsregler

SKATTEREGLER

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms.

I en dom i Högsta förvaltningsdomstolen förra året fastslogs att uthyrning av personal till vården ska momsbeläggas. Skatteverket har därefter kommit med ett rättsligt ställningstagande om hur domen ska tolkas. Där framgår det att det inte bara är företag som hyr ut personal som berörs av den nya 25-procentiga momsen utan även enskilda yrkesutövare som arbetar på konsultbasis.

Detta berör många vårdgivare inom tandvården som idag arbetar som specialister, allmäntandläkare och tandhygienister på konsultbasis.

Ställningstagandet innebär att ut- och inhyrning av vårdpersonal inte längre utgör ett undantag för mervärdesskatt. Detta lämnar dig som klinikägare eller konsult med fyra val: 

(1) Betala moms

(2) Övergå till anställning

(3) Försök bevisa undantag för moms

(4) Gå från konsult till att driva en egen vårdmottagning

Det blir en indirekt kostnad för moms när du som vårdgivare inte kan dra av mot någon utgående momskostnad. Första alternativet är helt enkelt att fortsätta som vanligt, men att betala moms.

En snabb lösning är att konsulten istället erbjuds en tjänst hos kliniken och blir anställd.

Gällande det tredje alternativet, även om oddsen är låga för att uppfylla kriterierna för undantaget, finns det möjlighet att testa genom att säljaren skickar in en förhandsprövning till Skatterättsnämnden.

Sist men inte minst återstår alternativet för den säljande parten att gå från att vara en konsult till att driva en egen vårdmottagning.

Det nya ställningstagandet innebär:

Uthyrning av personal är inte en tjänst som i sig utgör momsfri sjukvård eller tandvård och det oavsett om den uthyrda personalen utför vårdtjänster hos köparen.

Det är fråga om uthyrning av personal när:

– köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna

– säljaren ställer arbetskraft till förfogande.

Det saknar betydelse i vilken företagsform som säljarens verksamhet bedrivs.

Källa: Denna artikel är framtagen i samarbete med företaget Muntra.

Muntra utvecklar kraftfulla och flexibla digitala verktyg för moderna kliniker. Oberoende om du arbetar lite eller mycket, jobbar som tandspecialist eller tandhygienist, arrenderar eller är klinikägare, så kan Muntra hjälpa dig.

 

Relaterat:

Taggar
SKATTEREGLER