Skiljenämnd gav avskedad tandläkare rätt i strid mot Praktikertjänst

Aktuellt

AKTUELLT: När tandläkare Lars Elmborg ville köpa ut sina kliniker från Praktikertjänst blev de oense om köpesumman. Konflikten trappades upp och slutade med att dåvarande VD Carola Lemne avskedade Lars Elmborg.

Praktikertjänst krävde mer än dubbelt så mycket för verksamheten jämfört med vad Lars Elmborg erbjöd sig att betala. Förutom köpesumman handlade tvisten också om att bolaget ansåg att Lars Elmborg hade använt panoramaröntgen utan tillstånd, brutit mot attestregler och varit illojal mot arbetsgivaren.

 

3 miljoner kronor i processkostnader

Lars Elmborg bestred beslutet och en skiljenämnd har nu ogiltigförklarat avskedandet. Praktikertjänst får betala processkostnaderna på tre miljoner kronor.

Till Dagens Industri säger Lars Elmborg:

– Jag är förvånad över Carola Lemnes agerande. Det var dåligt underbyggt och direkt felaktigt att avskeda mig. Nu är jag återanställd och när hon inte är med på banan kan jag mycket väl tänka mig att fortsätta jobba på Praktikertjänst”, säger Lars Elmborg till Dagens Industri.

 

Dental24 sökte Praktikertjänst för att få en kommentar men bolaget hänvisar till sitt tidigare uttalande i Dagens Industri:

”Antingen accepterar vi domen, vilket innebär att Lars Elmborg fortsatt är anställd i bolaget, eller så fortgår vi med uppsägning och betalar ett gängse skadestånd på 32 månadslöner”, säger Björn Persson, personaldirektör på Praktikertjänst.

 

Lars Elmborg är beredd att ta en ny strid.

”Gör de sig av med mig inleder jag en ny process direkt”, säger han.

 

/Dental24

 

Taggar
Aktuellt