Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen!

SKATTEREGLER

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

–  En naturlig följd av utskottsinitiativet borde vara att Skatteverket senarelägger tillämpningen av den nya vårdmomsen, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Utskottsinitiativet, som fattades i stor enighet, endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Det visar att riksdagen inte är nöjd med konsekvenserna av Skatteverkets rättsliga ställningstagande, och att det strider mot intentionerna i lagstiftningen som säger att utförande av vård ska vara undantaget momsplikt.

 

Källa: Privattandläkarna

Taggar
SKATTEREGLER