Skriande behov av tandhygienister – ministern svarar

Regeringskansliet

Trots upprepade utredningar och rekommendationer sedan 2013 har regeringen förhalat beslutet om förlängning av tandhygienistutbildningen och en utökning av antalet utbildningsplatser. Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har nu i en kommentar till TT sagt att frågan är prioriterad.

I ett mejl till TT skriver Helene Hellmark Knutsson:

”En ny tandhygienistutbildning är viktig för en effektiv kompetensförsörjning. Innan årets slut ska vi ha lagt fram ett förslag om en förändrad tandhygienistexamen. Målsättningen är att vi ska ha en utbildning som håller en hög kvalitet och ger en bra grund för professionens yrkesutövning

Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Bristen akut

Frågan om tandhygienisternas utbildning har dragits i långbänk och nu är bristen akut. Dels är det för få utbildningsplatser och dels anses utbildningen vara för kort med endast två år.

Nedläggning i Karlstad, bara sex lärosäten kvar

I mellantiden har dessutom Karlstads universitet valt att lägga ner sin utbildning. Idag erbjuds programmet endast på sex lärosäten i landet: Malmö, Kristianstad, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Umeå.

Förslag till ny utbildning i Skövde

Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen gick i juni 2017 ut med en avsiktsförklaring om att starta utbildningen i Skövde. Planerad programstart är tidigast höstterminen 2019.

– Kompetensförsörjningen är ett av våra stora problem, det är brist i hela landet även om det inte är lika tydligt som i Västra Götaland. Vi skulle kunna anställa 50 tandhygienister i dag, om de bara hade funnits, sa Gunnar Eriksson, dåvarande tandvårdsdirektör i VGR.

I Västra Götaland ska det finnas lika många tandhygienister som tandläkare på kliniker. Målet är 1:1 och det ökar behovet.

I region Örebro län har tandvårdsdirektör Göran Stegersjö uttalat att han omgående skulle kunna anställa ett tiotal hygienister och liknande behov uttrycks även från andra regioner.

Längre köer och fördyrad tandvård

Dagens situation skapar köer och problem inom folktandvården runt om i landet. Sveriges tandhygienister har under många år fört en kamp mot politikerna för fler utbildningsplatser och en förlängning av utbildningsprogrammet till tre år.

-Den omfattande bristen riskerar i förlängningen att leda till längre köer och fördyrad tandvård, framförallt för samhällets svagare grupper, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges tandhygienistförening.