Slutrapport från TLV om prisjämförelsetjänst

Prisjämförelsetjänst

I sin slutredovisning den 15 februari 2016 presenterade TLV en konceptuell skiss till en ny prisjämförelsetjänst för tandvård. Tjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivån för olika ersättningsberättigade åtgärder och jämföra olika vårdgivare.

Enligt regeringens uppdrag är syftet med tjänsten att förbättra tandvårdspatienternas tillgång till priser och stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Prisjämförelsetjänsten ska vara objektiv och fri från kommersiella intressen och vara utformad så att både offentliga och privata tandvårdsgivare kan ansluta sig till tjänsten.

Ännu ingen färdig tjänst

I sin rapport skriver TLV att deras konceptuella skiss behöver utvecklas ytterligare och testas på användare innan en eventuell ny tjänst lanseras.

Enligt förslaget ska tjänsten bl a innehålla jämförbara priser med information om vad som ingår i en åtgärd eller behandling. Patienten ska också kunna hitta en jämförelsefaktor som visar relativ prisnivå samt ett pris baserat på faktisk behandlingskostnad från Försäkringskassan.

TLV räknar med att tjänsten kommer att finnas tillgänglig på 1177.se och andra passade webbplatser där hälso- och sjukvårdstjänster

Läs mer: Slutrapport Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 15 februari, 2016

 

Källa: TLV