Smart tandvårdsklinik öppnar i Umeå

Aktuellt

I början av 2018 öppnar en helt ny Ftv klinik mitt i Umeå. Med smarta lösningar för allt från incheckning till tandtekniskt laboratorium ska folktandvården möta den digitala utvecklingen.

Per Tidehag, Anna-Maria Stenlund Berggren och Britt-Marie Tidehag på besök på Östfold sjukhus i Oslo för att studera smarta lösningar inom sjukvården.

– Det kan bli världens smartaste tandvårdsklinik, säger Per Tidehag, tandvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Sedan ett antal år tillbaka har folktandvården ett nytt koncept som klinikerna som byggs om följer. De ser likadana ut så långt det är möjligt och likadan utrustning finns i alla behandlingsrum. Med den nya kliniken går man vidare från konceptet.

Inför arbetet med den smarta tandkliniken har man gjort en omvärldsspaning och besökt kliniker i Sverige och Norden. Det är en utvecklingsklinik som ska byggas upp i centrala Umeå. Sådana finns på andra platser, men här tar man det ett steg längre.

– Vi ska prova många nya lösningar och möta den tekniska utvecklingen, berättar Britt-Marie Tidehag, som tillsammans med Anna-Maria Stenlund Berggren arbetar med att utveckla den nya kliniken.

Digitala lösningar

En av nyheterna de lyfter fram är patientens möjlighet till kommunikation med kliniken som kommer att vara helt digital. Man får kallelsen till sin smartphone, där kan man också av- och omboka tider.

– Det kommer inte att finnas någon traditionell reception. Istället checkar man in med en QR-kod och man kan betala sitt besök direkt via sin smartphone, berättar Per Tidehag.

På den nya kliniken kommer man också att kunna mäta väntetider, och genom de smarta behandlingsstolarna kommer man kunna ha koll på hur lång tid olika behandlingar tar. Istället för traditionell röntgen kommer tänderna att scannas. Kliniken kommer även ha ett digitalt tandtekniskt laboratorium. En förhoppning är att man inom några år ska kunna använda röst- och rörelsestyrda smarta glasögon, som gör att tandläkaren till exempel kan se röntgenbilder och tala in till journalen.

Nya arbetssätt

Det har länge varit en väldigt svag teknisk utveckling av tandvårdskliniker, och även arbetssättet har varit traditionellt.

– Här ska vi också prova nya arbetssätt och teamformer, säger Anna-Maria Stenlund Berggren.

Den nya kliniken blir något av en testbädd för folktandvården. Det innebär också att om någon av de nya lösningarna inte fungerar som önskat byts de ut.

Utökning av kliniker

Den smarta tandkliniken, som vänder sig till alla åldersgrupper, innebär en utökning för folktandvården. Det behövs, menar Per Tidehag, bland annat med tanke på den inflyttning som sker till Umeå.

– Bara till kliniken vid Norrlands universitetssjukhus fick vi 700 nya patienter i fjol, berättar han.

Källa: Västerbottens läns landsting

Taggar
Aktuellt