Smile Design Del 2 Kunskapen bakom det naturliga leendet

PROTETIK

John Ness, CDT, från PTC har med utgångspunkt från anterior anatomi sammanställt de viktigaste grunderna bakom ett naturligt leende.
Med dessa kunskaper och ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker kan ni erbjuda era patienter bästa möjliga estetik.

Glanslinjen (Vertical Transitional Line Angles)

Den andra grundregeln för att åstadkomma ett naturligt leende är Glanslinjen som avgränsar övergången från den labiala ytan på de mesiala och distala loberna och approximalytorna (intera-proximala mellanrum) mot kontaktytan/separeringarna.

Det är dessa mellanrum som skapar vad som verkar vara ljusa, vertikala reflekterande linjer på varje framtand. Dessa vertikala linjer, som formas av toppen av konturen på de mesiala och distala loberna, markerar den visuella övergången från den labiala ytan till respektive mellanrum.

När man ändrar glanslinjen vid framställning av kronor eller när man justerar en tand kommer detta antingen att ge en illusion av en breddad tand och ett minskat mellanrum eller en smalare tand och ett vidgat mellanrum.

Ljusa, vertikala linjer

Kombinationen av:

  1. bredden på primärplanen,
  2. placeringen av utvecklingsfårorna och
  3. glanslinjen på de mesiala och distala loberna samverkar med varandra. Kombinationen ger en säker referens inför alla typer av förändringar av de naturliga tändernas form i detta område.

Bredare tand, Minskning av det interproximala mellanrummet

Tandläkaren får på så sätt en möjlighet att förmedla information om varje tands naturliga yta och placering, och tandteknikern kan därefter justera tandens form, samtidigt som kontrollen över formen på de mesiala och distala loberna kan behållas, d.v.s. de former som skapar de mellanrumsvinklar som bidrar till varje tands individuella utseende.

Smalare tand, Ökning av det interproximala mellanrummet

Missade del 1 eller vill repetera tidigare artikel?
Del 1:
Längsaxeln (The Long Axis) ››

Den svenska versionen av Smile Design är översatt med hjälp av Bodel Sjöholm, Tandtekniker specialiserad på estetik, och Hannah Sjöholm, Utbildare på PTC.

Publicerat med copyright av PTC