Socialstyrelsen: ”Tandhygienister in i äldrevården”

Aktuellt

Många äldre har kvar allt fler av sina egna tänder. Det är bra, men  ökar behovet av förebyggande munhälsovård hos de äldre. Det behövs tandhygienister i äldrevården,  skriver Socialstyrelsen i en granskningsrapport.

Socialstyrelsen har granskat hur de kommunala vårdgivarna och tandvården följer de lagstiftade kraven på munhälsa och tandvård, och särskilt undersökt mun- och tandhälso- och sjukvård för äldre som bor i särskilda boenden.  20 särskilda boenden för äldre valdes ut med hänsyn till  geografiskt läge, storlek och verksamhetsform (offentlig eller privat verksamhet).

Man fann att det ofta saknades mätbara mål för tandvården i verksamheten, trots att man lätt kan sätta upp sådana med hjälp av de riktlinjer som finns.

Undersökningen visar att det fanns skillnader mellan verksamheterna – både mellan privata och kommunala och mellan stor och små.

”Resultaten varierar till förmån för den ena eller den andra verksamhetsformen beroende på vilken aspekt som granskas”, heter det i rapporten.

Socialstyrelsen anser att det hos personalen på verksamheterna råder okunskap om graden av ohälsa i munhålan hos äldre.

”Det skulle vara ett värdefullt stöd både för de äldre och för omvårdnadspersonalen om det fanns en utökad kompetens i verksamheterna i form av en tandvårdssakkunnig, till exempel en tandhygienist”, enligt rapporten.

Taggar
Aktuellt