Socialstyrelsen vill ha in fler anmälningar mot tandmaterial

Aktuellt

Socialstyrelsen vill skärpa kraven på rapportering av biverkningar från dentala material. En ny rapport ger vid handen att antalet patienter som drabbas av biverkningar är mycket större än vad som hittills framkommit.

Det finns redan i dag en skyldighet att anmäla biverkningar av dentala material, men den fungerar inte som den borde enligt Socialstyrelsen.

– Det anmäls nästan inga biverkningar enligt den här anmälningsskyldigheten, trots att det samtidigt varje år är flera hundra personer som får byta tandfyllningar på grund av reaktioner mot dentala material, säger Socialstyrelsens utredare Urban Göransson.

Ett förslag är att förstärka den anmälningsskyldighet som redan finns för medicintekniska produkter genom att:

  • Göra anmälningsskyldigheten tydligare. Inträffade negativa händelser och tillbud som leder till förlängd vårdtid eller förnyade vårdkontakter för patienten ska anmälas.
  • Allmänheten kan anmäla biverkningar av dentala material till Läkemedelsverket.
  • Läkemedelsverket ska skicka vissa uppgifter (när det gäller anmälningar om dentala material) om patienter och händelser till Socialstyrelsens tandhälsoregister. En sådan registrering gör det möjligt att senare använda data för statistik, uppföljning och forskning.

– Om vården blir bättre på att anmäla tillbud och negativa händelser får vi inte bara en möjlighet att följa biverkningar av dentala material. Dessutom får både tillverkare och Läkemedelsverket bättre förutsättningar att bedriva kvalitetsarbete på det medicintekniska området vilket är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, säger Urban Göransson.

Källa: Socialstyrelsen

Taggar
Aktuellt