Examinerad i laseranvändning

Personnytt

Tandläkare Michael Nylander har examinerats i ”Laser supported dentistry” från Universitetet i Aachen, AALZ. Det tyska universitetet är det enda i världen som utbildar masters i laser för tandvård. Idag finns 250 masters över hela världen som utbildats vid AALZ, varav tre är verksamma i Sverige.

michaelmylander400

 

Ökad salivproduktion med laser

Michael Nylanders examensarbete handlade om att öka mängden saliv hos patienter med muntorrhet (hyposaliv) med hjälp av laser. Idag finns ingen tillfredsställande behandling som kan stimulera salivutsöndringen i spottkörtlarna och få dem att läka ut och fungera normalt. Vissa mediciner används men patienten får ofta kraftiga biverkningar och därmed andra besvär vid sidan om muntorrheten. Salivtorrhet innebär att munhålan blir mycket infektionskänslig, vilket bl a leder till ökad karies, parodontit och candida. Många patienter drabbas av Burning mouth-syndrom och får sveda och värk i munhålan, vilket också leder till att de ofta har svårt att svälja och har problem med talet.

 

I sitt examensarbete behandlade Michael Nylander patienterna med LLLT (lågenergilaser) 810 Nm, 60mW, och kunde visa att salivproduktionen ökade hos samtliga patienter. Även hos patienter med Sjögrens syndrom ökade salivmängden men inte lika hög grad som patienter med andra orsaker till sin hyposaliv.

Taggar
Personnytt