Ny självhärdande resincement

PRODUKTNYHET

SpeedCEM Plus är en ny användarvänlig och effektiv självhärdande resincement från Ivoclar Vivadent. Idealiskt för cementering av restaurationer framställda av zirkonia.

Professionella användare vill arbeta med material som är enkla att hantera och är flexibla. Ivoclar Vivadent introducerar nu ett resincement som kombinerar flera fördelar i en produkt.

SpeedCEM Plus är ett självbondande, självhärdande resincement med möjlighet till ljushärdning. Cementet erbjuder en optimal kombination av prestanda och användarvänlighet. Med sin optimerade sammansättning passar materialet särskilt bra för restaurationer framställda av zirkonia och metallkeramik, samt för restaurationer på implantatdistanser.

Fig.: Idealiskt för restaurationer framställda av zirkonia: SpeedCEM Plus är det nya resincementet från Ivoclar Vivadent.

Utmärkta självhärdande egenskaper

Det är inte alla restaurationer som ger möjlighet till enhetlig och fullständig ljushärdning. Stark självhärdningsförmåga ger extra säkerhet vid cementering av opaka restaurationer. SpeedCEM Plus ger en hög bindningsstyrka till zirkonia, till oädla metaller – såsom titan – och till dentin, även utan ljushärdning.

Användarvänlig applicering

Det nya resincementet är mycket användarvänligt. En viktig anledning är enkelheten vid  avlägsnande av överskottsmaterial. Tack vare möjligheten med ljushärdning kan överskottet lätt avlägsnas i några få stora delar. Dessutom är cementet flexibelt att använda i olika situationer. Det skapar en säker bindning på fuktigt och torrt dentin, både vid ljus- och självhärdning. Den höga röntgenkontrasten gör att cementet är enkelt att särskilja från emalj och dentin. Kvarvarande cementöverskott och sekundärkaries kan enkelt diagnostiseras vid senare röntgenundersökning.

Effektivt arbetssätt

Tack vare de självbondande egenskaperna hos SpeedCEM Plus behövs varken fosforsyraetsning eller ett dentinadhesiv. Restaurationer framställda av zirkonia eller oädla legeringar kan cementeras utan primer. Detta gör behandlingstiden kortare och minskar risken för fel. De goda fysikaliska egenskaperna hos cementet och det effektiva arbetssättet bidrar till långsiktiga framgångar.

Vi rekommenderar Ivoclean för att effektivt rengöra restaurationer som kontaminerats med saliv under inprovningen.

SpeedCEM® och Ivoclean® är registrerade varumärken från Ivoclar Vivadent AG.

Källa: Ivoclar Vivadent

Taggar
PRODUKTNYHET