Staffan uppmanar Skatteverket att besinna sig!

Debattinlägg

Skatterättsnämndens majoritet anser att Högsta förvaltningsdomstolens dom från juni 2018 också ska tillämpas på ”läkare i bolag”. Det vill säga – ”läkare i bolag” som utför vård ska inte anses tillhandahålla momsfria vårdtjänster. Två ledamöter är skiljaktiga och anser tvärtemot majoriteten att läkare/tandläkare som utför vård som underleverantörer tillhandahåller momsfria vårdtjänster.

Nu går frågan om vårdtjänster är annat än vårdtjänster när tjänsterna tillhandahålls av underleverantörer vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och därefter mycket troligt också till EU-domstolen. Vad som faktiskt gäller vet vi alltså inte ännu. Och det kan dröja innan rättsläget slutligen klarlagts.

Jag, Staffan Fryklöf uppmanar därför Skatteverket att besinna sig!

– ”Ingen beskattning innan frågan är avgjord – och frågan är självklart inte avgjord om 5 veckor, den 1 juli 2019, säger Staffan!

Tre nya förhandsbesked från en oenig skatterättsnämnd

Källa: Staffan Fryklöf, DAB Dental 0708-593435

Staffan.fryklof@dabdental.se

Taggar
Debattinlägg