Ställ samma krav på både offentliga och privata välfärdsaktörer

Debatt

DEBATT: Under ett seminarium om ägarprövningsutredningen, som har haft i uppdrag att utreda vilka krav som kan ställas på utförare av skattefinansierade välfärdstjänster, deltog Praktikertjänsts vd Johan Fredriksson i en paneldiskussion den 17 februari. Johan Fredriksson lade fram att ägarprövningsutredningens krav även bör gälla för offentliga aktörer.

Utredningens slutsatser presenterades under seminariet, som arrangerades av SNS och sändes i SVT Forum, av den särskilda utredaren Christina Eriksson Stephanson. Slutsatserna är de förutsättningar som ska finnas på plats hos välfärdsaktörer för att kunna ge kvalitet i välfärdstjänster, framför allt i ledningsfrågor. 

– Jag tycker generellt att det är väldigt bra att man har gjort den här utredningen. För det första så är de verksamheter vi i välfärdssektorn bedriver extremt skyddsvärda. Nyttjare av välfärdstjänster är inte lika rörliga som konsumenter på den vanliga marknaden. Så att skapa ett skyddssystem för dessa personer är självklart bra. 

– För det andra så är det offentliga medel som vi arbetar med, vilket i sin tur kräver förtroende. Utredningen kan förhoppningsvis bidra till ett ökat förtroende för branschen, säger Johan Fredriksson.

Däremot håller han inte med om de premisser som utredningen utgår ifrån, som han anser bygger på antaganden om att privata verksamheter skulle hålla lägre kvalitet, vara mer kortsiktig och mer oseriösa än offentliga verksamheter.

– Premisserna för utredningen är fel. Det vi borde titta på är rättvis konkurrens, det vill säga hur kan vi uppnå en rättvis konkurrens mellan offentliga och privata aktörer, frågar sig Johan Fredriksson.

Johan_Fredriksson

Johan Fredriksson
VD Praktikertjänst

– Kraven i utredningen är jättebra och de bör självklart ställas på oss privata vårdgivare. Men kraven borde också ställas på alla kommunala välfärdsproducenter, fortsatte Johan Fredriksson.

Johan Fredriksson avslutade med att önska att uppföljningen på välfärdtjänsterna ska bli bättre och en närmare kontakt med beställare från kommuner och landsting.

Källa: Praktikertjänst

Taggar
Debatt