Stig Karlsson förstärker Dental24 på det vetenskapliga området

Personnytt

Stig Karlsson, Professor emeritus, Oral protetik/Odontologisk materialvetenskap vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, är ny i styrelsen för Dental24. Som ledamot kommer han att bidra med sina kunskaper och erfarenheter kring forskning och utbildning inom området oral protetik/materialvetenskap.

Stig Karlsson, Professor emeritus

Stig Karlsson, Professor emeritus

– Det ska bli intressant att via Dental24 vara med och väcka liv i olika frågor som är viktiga för framtidens tandvård. Att fortsätta att hålla mig ajour med det som händer i den odontologiska världen och ta del av hur ett digitalt nyhetsmedia fungerar inifrån ska också bli spännande, säger Stig Karlsson.

Stig Karlsson var efter sin examen 1974 privatpraktiserande tandläkare och hade parallellt en anställning som amanuens vid avd. för oral protetik. Han disputerade 1979 och specialiserade sig i oral protetik några år senare. 1988 sålde han sin praktik och erhöll en tjänst som universitetslektor, och 1995 som professor vid Odontologiska fakulteten i Göteborg.

Åren 2003-2009 var han verksam som Institutchef/Direktör vid NIOM, Oslo.

Idag är Stig Karlsson Professor emeritus vid Sahlgrenska Akademin.

 

Om NIOM

Nordiska institutet för Dental Materials (NIOM) är ett nordiskt samarbetsorgan för dentala biomaterial. Institutet arbetar för att främja patientsäkerheten genom forskning, materialutvärdering och deltagande i internationell och europeisk standardisering. NIOM har en tydlig nordisk profil genom breda kontakter med nordiska dentala utbildningsinstitutioner och forskningscentrum. NIOM erbjuder också forskningsbaserade konsulttjänster riktade mot hälsomyndigheter och tandhälsovården i de nordiska länderna.

NIOM

 

 

Taggar
Personnytt