Stockholms läns landsting skärper kraven på information om tandvårdsstödet

Aktuellt

Många unga vuxna saknar kännedom om tandvårdsstödet och oroar sig för höga kostnader, samtidigt som en stor del av det statliga stödet förblir outnyttjat. Därför skärper nu Stockholms läns landsting kraven på information till 19-åringar om tandvårdsstödet. Det säger Catrin Mattsson (C), ordförande i Tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting.

Tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting föreslår att kravet på information till 19-åringar om tandvårdsstödet skärps.

–       Trots alla goda intentioner går unga vuxna allt mer sällan till tandvården. Många saknar kännedom om tandvårdsstödet – därför måste vi nå ut bättre, säger Catrin Mattsson (C).

En stor del av det statliga stöd som har avsatts för tandvårdsreformen riskerar att förbli outnyttjat på grund av att få vet vad som gäller från och med att de fyller 20. Drygt en fjärdedel av de 6,7 miljarder som 2011 avsattes till att förbättra människors tandhälsa stannade kvar hos staten.

–       Det kommer att ställas högre krav på tandvårdens aktörer att informera 19-åringar under deras sista tandvårdsbesök i den fria barntandvården om vad som gäller från att de fyllt 20 år, säger Catrin Mattsson (C).

Fakta

Unga mellan 20–29 har ett tandvårdsstöd som omfattar 300 kronor per år. För de allra flesta unga räcker det med att besöka tandvården vartannat år för kontroll av tandhälsan och stöd för den viktiga egenvården. Det innebär ett bidrag på 600 kronor, vilket är nära vad en vanlig tandvårdsundersökning ofta kostar.

 

Källa: Stockholms läns landsting

Taggar
Aktuellt