Stop Caries Stockholm – Projekt för att utjämna skillnader i tandhälsa hos små barn i Stockholms län

Aktuellt

Folktandvården Stockholms län AB deltar i forskningsprojektet Stop Caries Stockholm. Projektet går ut på att minska karies hos små barn i socioekonomiskt svaga områden där man har märkt att karies har starkt fäste.

Vetenskapliga studier visar att barn som växer upp i socioekonomiskt svaga områden löper större risk att drabbas av karies än barn i andra områden. Det innebär att drygt 4 500 barn i varje åldersgrupp är mer utsatta än andra.

– I de områden med sämst tandhälsa bor många invandrare, de har till exempel inte haft samma tillgång till fluortandkräm och fått information om bra tandhälsa i hemlandet, säger Margaret Grindefjord, projektledare, Folktandvården.

Folktandvården har fått uppdraget att genomföra projektet, tillsammans med Distriktstandvården. Drygt 4 500 ettåringar har förmånen att delta i projektet.

Barnen har lottats in i två grupper.
I båda grupperna blir barnen undersökta och föräldrarna får kost- och tandvårdsinformation tillsammans med tandborstinstruktion.

Ena barngruppen kallas varje halvår från ett till treårsålder. Förutom undersökning och information, fluorlackas barnens tänder. I den andra gruppen blir barnen kallade en gång per år när de har fyllt två och tre år.

– Det är första gången som vi riktar oss mot ettåringar och till så många barn och följer upp dem i så många år, säger Margaret Grindefjord. Vi kommer att följa de här barnen i sju år. En första analys kommer år 2014 och den andra år 2018.

Mera information om Stop Caries Stockholm:

www.stopcariesstockholm.se

För mer information kontakta:

Margaret Grindefjord, projektledare samt klinikchef för specialiserad barntandvård,
telefon: 08-123 165 36

margaret.grindefjord@ftv.sll.se

Britt-Mari Stenman, utvecklings- och folkhälsosamordnare,
telefon: 08-123 66 89

britt-mari.stenman@ftv.sll.se

Taggar
Aktuellt