Stora skillnader på barns tandhälsa

Tandhälsa

Det är stora skillnader på barns tandhälsa beroende på var i de bor och vilken samhällsgrupp de tillhör. Friska barn blir friskare och övriga grupper får det allt sämre. Bodil krokodil ska hjälpa barnen att skapa bättre vanor.

Bodil krokodil ska hjälpa barn i Västerbotten att skapa bra vanor som gynnar en god tandhälsa.

Bodil krokodils verktygslåda

Västerbottens läns landsting har därför, som ett led i sin hälsosatsning för barn och unga – Salut-satsningen – tagit fram Bodil krokodils verktygslåda.

– Bodil krokodil verktygslåda är ett pedagogiskt redskap som förskolornas pedagoger kan använda för att uppmärksamma hur viktigt det är att tidigt införa goda rutiner som leder till en bra tandhälsa och goda matvanor, berättar Cecilia Hellberg, dietist.

Fakta: Salut-satsningen

Salut-satsningen, som startades i Västerbotten 2005, är en hälsosatsning för barn och ungdomar och i linje med landstingets vision att ha världens bästa hälsa år 2020. Syftet är att alla barn och ungdomar 0–18 år ska nås av hälsofrämjande insatser under hela uppväxten, med början under graviditeten.

Läs mer om Bodil krokodil och Salut-satsningen

Källa: Västerbottens läns landsting

Taggar
Tandhälsa