Storsatsning inom artificiell intelligens invigt i Göteborg

Utveckling

AI Innovation of Sweden som nyligen invigdes i Göteborg är en av landets största satsningar inom artificiell intelligens. Ett exempel är det beslutsstöd för karies baserat på röntgenbilder, där Folktandvården deltar.

AI Innovation of Sweden har sitt säte på Lindholmen Science Park, där den officiella invigningen skedde den 6 februari. Ambitionen är att skapa en ledande miljö för samarbeten inom artificiell intelligens. Hittills ingår över 40 partners från akademi, näringsliv och offentliga aktörer, bland andra Chalmers, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Det är ett nationellt samverkanscentrum som ska accelerera innovation och forskning inom AI med fokus på praktisk tillämpning. Aktörer inom centrumet kan träffas i Göteborg, eller på co-location sites i Stockholm och i Skåne.

– Det nya centret AI Innovation of Sweden gör det möjligt för näringsliv och organisationer att delta i utvecklingen och höja kompetensen inom AI. Om centret lyckas nå ut kan det få en stor betydelse för Sveriges framtida effektivitet och konkurrenskraft, sade Anders Carlberg, FoU-chef, Regional utveckling i VGR, i samband med invigningen.

Satsningen finansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen, tillsammans med en lång rad partners, bland andra både Göteborgs universitet och Chalmers.

Källa: Akademiliv: Sahlgrenska akademins personaltidning på nätet, med nyheter och information om aktuella seminarier, konferenser, bidrag och kompetensutveckling

Taggar
Utveckling