Stort samarbetsprojekt ska minska kliniska komplikationer vid benförankrade implantat

Forskningsnytt

I ett brett forskningsprojekt ska nya metoder utvecklas för att förebygga och behandla vävnadsförlust och infektion kring benförankrade implantat i kroppen. Projektet leds av SP och involverar 12 olika parter från universitet, kliniker och företag. Vinnova finansierar projektet med 5,7 MSEK.

Benförankrade implantat förbättrar livskvaliteten för miljontals patienter genom att till exempel ersätta tänder efter tandlossning/trauma, ersätta skadade/utslitna leder eller förankra hörselimplantat för patienter med skadad hörseln. Dock återstår utmaningar att minimera antalet kliniska komplikationer oftast orsakade av infektion och/eller vävnadsförlust runt implantaten, då dessa leder till lidande hos patienterna och är komplexa och dyra att behandla.

Den uppskattade årliga kostnaden för behandling av komplikationer till följd av implantatassocierade infektioner, är i Sverige över 300 MSEK och i USA runt 2 miljarder USD och utan lösning på problemet kommer kostnaden fortsätta stiga.

– I detta nya VINNOVA-finansierade projekt, med spetskompetens inom hela värdekedjan från grundforskning till klinik, har vi en unik chans att göra signifikanta framsteg för att lösa detta problem på en global nivå, säger Josefin Seth Caous, forskare på SP.

Inom projektet som involverar tre universitet, två kliniker och sju företag kommer man att utveckla och testa: (1) experimentella modeller som kommer att bidra med ny kunskap om mekanismerna bakom infektion och vävnadsförlust vilket kommer att kunna användas för att testa/verifiera potentiella lösningar; (2) nya och innovativa kliniska protokoll baserade på rengöring av implantat, nya läkemedel och nya material för vävnadsregenerering, samt (3) nya implantatytor som resulterar i förbättrad mjukvävnadsförankring för att försvåra mikrobiell invasion. Projektets beteckning är RIK, Reducering av implantatrelaterade komplikationer.

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Institutets uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. www.sp.se

 

Källa: SP