Straumann lanserar ett nytt koniskt implantat

PRODUKTNYHET

Baserat på det redan etablerade och kliniskt dokumenterade Straumann Bone Level Implant har Straumann tagit fram ett koniskt implantat ”Straumann Bone Level Tapered Implant” som lanseras nu i september.

Straumann Bone Level Tapered (Straumann BLT) erbjuder utmärkt primärstabilitet i exempelvis mjukt ben och i extraktionsalveoler. Tack vare att implantatet är koniskt apikalt är det även ett utmärkt alternativ i fronten där anatomin ibland sätter begränsningar, eller i situationer där exempelvis rotspetsarna pekar mot varandra.

Straumann BLT är utvecklat ifrån det etablerade Straumann Bone Level och är helt identiskt koronalt. Det medför att:

 1. All protetik är för Straumann Bone Level passar för Straumann BLT och ger till tillgång till att göra både singlar och broar antingen skruvretinerade eller cementerade. Det finns vidare flera lösningar för den tandlöse patienten och det går att jobba både konventionellt och digitalt, med både enklare lösningar/material och mer premiumbetonade lösningar/material (som individuellt framställda distanser i zirkonia).
 2. Du får samma enkla cross fit connection som ger enkel och precis hantering tillsammans med en exakt passform som hindrar rotation och ger en långsiktig mekanisk stabilitet.
 3. Vidare blir det minimalt med bennedbrytning då implantatet är utformad enligt principen om ”bone control design” vilket innebär att de biologiska avstånd som behövs respekteras både på avstånd och bredd, det är en optimal placering av mötet mellan slät och rå yta, mikro gap minimeras och implantatet har en biomekaniskt bra design.

Straumann BLT finns i det mekaniskt starkare materialet Roxolid vilket ger fördelar som:

 1. Fler behandlingsmöjligheter eftersom du i vissa situationer kan gå ner i implantatdiameter eller längd.
 2. Du kan spara ben och även ibland undvika att bygga ben vilket i sig är en invasiv behandling
 3. Öka acceptansen från patienterna genom möjligheten att jobba mindre invasivt.

Straumann BLT finns med både SLA och SLActive ytan.

 1. SLActive ytan är hydrofil och ger en snabbare initial osseointegration.

Straumann BLT

 1. Har en apikalt konisk design, men är koronalt identisk med Straumann Bone Level
 2. Gängorna har fullt djup även apikalt för att tidigt få ett bra grepp
 3. Gängorna är skärande i en underpreparerad osteotomi
 4. Den rundade formen i apex hjälper till att skydda viktiga anatomiska strukturer
 5. Finns i längderna 8, 10, 12, 14 och 16 mm samt i diameter 3.3, 4.1 och 4.8
 6. Borren är tydligt färgmarkerade

 

Källa: Straumann

Taggar
PRODUKTNYHET