Studie varnar läkare för Facebook

Aktuellt

Läkare som använder Facebook riskerar att skada relationen med sina patienter. Det menar författarna bakom en ny studie.

En grupp forskare har undersökt hur läkare vid ett sjukhus i Frankrike använder Facebook, och hur de anser att det sociala nätverket påverkar relationen mellan läkare och patienter. Resultatet publiceras nu i en artikel i Journal of Medical Ethics.

Knappt hälften av de 405 tillfrågade läkarna svarade på den enkät som skickades ut. Av dem hade 73 procent en profil på Facebook.

De allra flesta av dem uppgav sitt riktiga namn, sitt riktiga födelsedatum, och hade en bild på sig själva på profilen.

Anmärkningsvärt nog hade bara drygt hälften av dem brytt sig om att själva ändra sekretessinställningarna på sina profiler och därmed bestämma vilka som ska få tillgång till den personliga informationen.

Det är potentiellt ett stort problem eftersom det ömsesidiga förtroendet mellan läkare och patienter kan hotas om patienterna får tillgång till information som inte är avsedd för dem, skriver artikelförfattarna.

Bara ett fåtal läkare hade fått vänförfrågningar från patienter, och ännu färre hade besvarat dem positivt.

En av anledningarna till att de svarade ja, var att de var rädda att patienterna skulle bli generade, eller att de inte skulle vilja fortsätta hos läkarna om de sa nej.

De flesta (85 procent) sade att de skulle neka automatiskt, medan resten menade att de skulle avgöra från fall till fall.

Bland de som sa nej var behovet av att hålla ett yrkesmässigt avstånd och misstanken att patienterna var intresserade på ett romantiskt plan vanliga orsaker.

Artikelförfattarna tror att man får räkna med att den typen av förfrågningar blir vanligare i framtiden.

Det här nya sättet att interagera leder till en etiskt problematisk situation eftersom det inte har med vårdsituationen att göra, skriver de i sin rapport.

 

Källa: Dagens Medicin, Thomas Leitner

Vad tycker du? Välkommen med debattinlägg till Dental24
Taggar
Aktuellt