Svensk innovation bakom digital ortodonti på distans

Ortodonti

Dr Anna Hajati på OrtodontiAkademin leder utvecklingen av en världsunik digital metod för tandreglering. Genom etablering av ett internationellt kompetenscentrum i Stockholm lanseras nu en metod som kan korta köerna till tandreglering på kliniker utanför storstäderna och samtidigt ge patienterna säkra och mer förutsägbara behandlingar.

”Ortodonti liksom tandvården i stort genomgår ett paradigmskifte med en snabb omställning mot digitala lösningar. Behandlingar går från att ha varit teknikfokuserade till vård där patienten står i centrum och själv kan välja behandling”, säger Anna Hajati, medicine doktor och specialisttandläkare i ortodonti.

”Genom att erbjuda specialistkunskap på distans kan vi också hjälpa våra ortodontikollegor att korta köerna. Idag är det vanligt med köer upp till flera år för barn och ungdomar, speciellt utanför storstäderna”, betonar Anna Hajati.

Kortare behandlingstid

Den nya digitala metoden minskar väsentligt tiden för undersökning och behandling. Studier* visar att behandlingstiden minskar med 30% jämfört med konventionell behandling.

Patientcentrerad tandreglering

Med den nya digitala metoden kommer fler patienter att få tillgång till kvalificerad specialisttandvård, även ute i landet. Tack vare den digitala tekniken kan patienterna påverka sin behandling, slipper många långa bettundersökningar och redan i planeringsstadiet bilda sig en uppfattning om slutresultatet.

Specialister kan ge fler rätt vård

Den nya behandlingsmetoden med avancerad digital teknologi gör att specialistkliniker att ta emot fler patienter genom att en stor del av analys och simulering kan ske digitalt på distans. Såväl landsting som privata specialisttandvårdskliniker kan med det nya tillvägagångssättet få ökade resurser och bredda sin kompetens inom kvalificerad ortodonti.

De kan därmed utföra betydligt fler undersökningar och behandlingsplaneringar. Metoden innebär bland annat att en 3-dimensionell digital återgivning (3D-imaging) av patienten skapas, därefter simuleras tandförflyttningarna som kan realiseras med avancerad robotteknik och en tandställning av senaste snittet enligt patientens val.

Svensk innovation med viktiga samarbetspartners

”OrtodontiAkademins innovation går ut på att sammanfläta olika tekniska lösningar till en säker behandlingsmetod. Det handlar om processen, inte själva tandställningen. Vår process är helt ny och finns inte någon annanstans i världen.”, berättar Anna Hajati.

Som alltid vid digitalisering av processer krävs en mängd kompetenser och olika tekniker som ska kopplas samman i ett nav. OrtodontiAkademin samarbetar med en rad ledande företag inom it, bildhantering och röntgen:

  • Kelisec, säkerhetslösningar
  • Planmeka, 3D-röntgen med begränsad strålning
  • 3-Shape, intraoral scanning, mjuk- och hårdvara
  • OraMetrix, service/mjukvara för simulering kopplad till robot som förverkligar planen

Kompetenscentrum

OrtodontiAkademin har växt från en person för ett år sedan till över tio idag och fler är på väg in. Förutom ortodontispecialister består personalen av digitala experter och systemkoordinatorer.

”Vi ser mycket ljust på framtiden för vår metod med digitaliserad modern tandreglering. Det pågår diskussioner med landsting och andra partners om samarbeten både i Sverige och utomlands”, avslutar en optimistisk Anna Hajati.

Kompetenscentrum OrtodontiAkademin, Anna Hajati och Magdalena Magnius, båda specialisttandläkare i ortodonti

* Fem oberoende studier i USA visar att med digitaliserad tandreglering minskar behandlingstiden med 30%.

 

www.ortodontiakademin.se

 

Efterfrågan på tandreglering

Upp emot hälften av alla unga har tandställningsfel. Tandreglering erbjuds endast till de som har störst behov, ca 25 procent av alla barn och unga inom svensk tandvård. Till detta kommer en ökad efterfrågan från vuxna som önskar estetisk tandvård.

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
Ortodonti