”Svensk tandvård måste fokusera mer på munhälsa – då kan vi rädda liv”

Munhälsa

DEBATTARTIKEL: Svensk tandvård jobbar i dag huvudsakligen med att bekämpa karies. Det är bra. De arbetar även i viss mån med preventiv munhälsa. Det är också bra. Men när forskning på forskning visar att människor med tandlossning i högre grad drabbas av cancer, Alzheimers sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar måste ambitionerna utökas. 
Först när fokus är hela munnens hälsa kan fler svenskar undvika tandlossning och inflammerat tandkött med risk för dödliga följdsjukdomar.

I mars 2020 presenterar regeringen resultatet av utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Tanken är att bland annat identifiera varför vissa samhällsgrupper lider av sämre tandhälsa än andra. Men ska vi diskturera tandhälsa måste både tandläkarkåren och beslutsfattarna inse att tandvård till lika stor del handlar om munhälsa.

I en svensk studie av Björn Klinge från Karolinska Institutet som följt 1 400 personer under 44 år visade det sig att personer med dålig munhälsa hade 45 procents högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och 58 procents högre risk att dö i cancer.

I ytterligare en studie från Karolinska Institutet, ledd av Birgitta Söder, fann forskarna att personer med sämre munhälsa löper större riska att utveckla autoimmuna sjukdomar.

Det är bara ett par bevis på att vi inte kan nöja oss med att fokusera på att bekämpa karies med tandborstning med fluortandkräm och återkommande fluorsköljning.

Vi vet i dag att det största hotet mot sjukdomar från munhålan inte kommer från karies utan från tandlossning och inflammerat tandkött med allvarliga följdsjukdomar som konsekvens. Det faktum att majoriteten av alla personer över 60 år visar tecken på tandlossning, samtidigt som vi har en åldrande befolkning, gör att vi måste förbättra svensk munhälsa avsevärt, framför allt med preventiva åtgärder.

 

Att med rätt tandtråd, tandstickor och mellanrumsborstar regelbundet rengöra ytorna mellan tänderna och på så sätt hålla tandköttet friskt och fritt från inflammationer är den rätta vägen framåt. Dessutom behöver tandvården unika målsättningar att både utbilda inom munhälsa och driva preventiva aktiviteter.

Svensk munhälsa är starkt präglad av socioekonomiska förutsättningar. Personer med god ekonomi tenderar att ha bättre munhälsa medan människor i områden med sämre ekonomiska förutsättningar drabbas i större utsträckning av tandlossning och inflammerat tandkött. En anledning är att tandvården ligger, med vissa undantag, utanför den vanliga hälso- och sjukvården varför personer med sämre ekonomi prioriterar ner tandläkarbesöken och får därmed både mindre tandvård och sämre kunskaper om hur man skapar god munhälsa och ett friskt liv.

För att vi ska minska det personliga lidandet och de stora kostnader som dålig munhälsa medför och samtidigt minska samhällets ojämlikheter avseende munhälsa måste tandvården lägga dedikerade resurser på att utbilda och informera hur individer själva kan uppnå god munhälsa genom att använda tandtråd, tandstickor och mellanrumsborstar och att göra det på rätt sätt. Visst finns det fokus på munhälsa inom svensk tandvård men när faktiska siffror indikerar på motsatsen måste branschen agera.

Insikten om vilka risker dålig munhälsa innebär för den personliga hälsan är uppenbarligen låg i Sverige och kunskaperna om vilka tekniker och handlag som behövs för att komma tillrätta med munhälsan behöver därför avsevärt förbättras på nationell nivå.

Vi anser att den pågående utredningen om jämlik tandhälsa måste bredda perspektivet från kariesbekämpning till att fokusera ännu mer på munhälsa med god egenvård och förebyggande insatser. Först då kan tandvården bidra till att öka den faktiska livslängden för stora delar av befolkningen.

Vi vill medverka med vår kunskap och teknik – tillsammans med alla aktörer inom tandvårdsverksamheten, både offentlig och privat – till en avsevärt förbättrad munhälsa för alla svenskar oavsett socioekonomisk bakgrund. Det är så samhället sparar stora pengar och samtidigt räddar liv.

 

Stefan Hansson

Vd, Plackers Scandinavia

Taggar
Munhälsa