Svenskarna och internet 2020: Chockdigitalisering i pandemins spår

Digitalisering

2020 såg en chockdigitalisering av samhället som en följd av coronapandemin. Många svenskar har börjat använda digitala tjänster mer frekvent än tidigare.

Internetanvändningen fortsätter att öka, fastslår Internetstiftelsens årliga undersökning ”Svenskarna och internet” som kom ut i december 2020.

Pandemin har gett oss nya internet-vanor. Användandet har ökat totalt och tvingat många användare in i nya digitala media. Det mest kända exemplet är kanske de omtalade Zoom-mötena.

Internetstiftelsen talar om en ”chockdigitalisering” av samhället. Samtidigt var digital media en stor resurs för samhället under pandemin, som hjälpte till att göra tillvaron så normal som möjligt.

– Generellt sett stämmer resultatet från undersökningen väl med den utveckling vi sett på Dental24, säger Per Ahlberg, chefredaktör på Dental 24.

Sociala medier fortsätter att öka

Nästan nio av tio av internetanvändande svenskar använder ett socialt media. Mest ökar Instagram. Gemensamt för sociala media är att användarna i någon mån är med och skapar innehållet, och tar del av varandras innehåll. Det har också blivit svårare att avgöra om information på nätet är sann eller falsk.

e-post

Det är idag mycket sällsynt att INTE använda e-post på jobbet. Av de som arbetar, läser och skriver hela 99 procent mejl. För de som arbetar, har det dagliga e-postandet ökat ytterligare under pandemin. Tre av fyra e-postar dagligen.

Krönikor/Bloggar

De senaste åren har läsandet stabiliserats till en nivå kring 40 procent av internetanvändarna.

Podcast

Detta är den snabbast ökande tillämpningen. Den ökar inom alla åldersgrupper. Bland de studerande lyssnar 83 procent av urvalet på podcasts, eller ”poddar” som det kallas i folkmun.

Utbildning och arbete på distans 

Både elever och lärare tycker att lärande på distans fungerar mindre bra än fysiskt på plats. De studerande känner att undervisningen är sämre, att arbetsbördan ökar samt att den sociala aspekten av undervisningen går förlorad.

Att arbeta hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin. Majoriteten av de hemarbetande svenskarna tycker att det har fungerat bra.

Traditionell media vs Digital

Digitala medietjänster fortsätter att växa, och traditionella medier så som TV, icke-digital radio och pappersdagstidningar minskar fortsatt.

Nya vanor

Shopping, samt inte helt oväntat, matleveranser över nätet, ökade.  Även deltagande i kulturella evenemang ökade. Många såg det sistnämnda som en positiv erfarenhet de gärna fortsätter med.

Källa: Internetstiftelsen