Nordbor prisar tandvården i välfärdsindex

Välfärd

Tandvården som välfärdsområde fortsätter att åtnjuta högt förtroende i Sverige liksom i övriga Norden. Enligt SEBs Välfärdsbarometer 2018 får tandvård det högsta samlade betyget i Norden.

Tandvården är det enskilda område inom välfärden vi svenskar är mest nöjda med. Svenskarna är dock inte lika nöjda med sin tandvård som övriga länder är. Sverige ligger på delad tredjeplats tillsammans med Norge. Det speglar den genomgående trenden i rapporten: Svenskarna är minst nöjda med sin välfärd av de nordiska länderna.

Pejlar attityder till välfärd

SEBs Välfärdsbarometer ingår i SEBs Välfärdsindex, som genomförts varje år sedan 2011. Syftet är att pejla attityder till välfärd i de nordiska länderna. Demoskop genomför undersökningen som bygger på 1 000 genomförda telefonintervjuer i Sverige samt 500 telefonintervjuer vardera i Danmark, Finland respektive Norge.

Gradering av påståenden

I undersökning ombeds de svarande att gradera sanningshalten i olika påståenden. Påståendet ”När man behöver gå till tandläkaren kan man känna sig trygg med att ha tillgång till tandvård av hög kvalitet” fick 73 poäng av 100 i Sverige. Detta kan jämföras med påståendet ”Som arbetslös kan man känna sig trygg med att få den assistans från Arbetsförmedling och andra myndigheter man behöver för att komma tillbaka i arbetslivet” , som fick 38 poäng av svenskarna.

 

Källa: SEB

Taggar
Välfärd