Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att öka tandvårdsstödet

Aktuellt

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att öka tandvårdsstödet till personer som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver mer tandvård.

– Det här är ett bra förslag och det är helt rätt att personer, som på grund av sjukdom inte kan påverka eller förebygga stora tandproblem med åtföljande höga kostnader, får hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Förslaget innehåller två delar. Det ena är ett särskilt tandvårdsbidrag för förebyggande åtgärder till personer som löper risk att få en försämrad tandhälsa på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Utredningen föreslår 15 olika patientgrupper som ska få det. Det handlar till exempel om människor som är muntorra på grund av långvarig läkemedelsbehandling, har genomgått strålbehandling i öron-näsa-hals-munregionen eller genomgår dialysbehandling.

Den andra delen i förslaget gäller personer som har stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De föreslås få sin tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, det vill säga att priset för patienten blir max 900 kronor per tolvmånadersperiod.

Det särskilda tandvårdsbidraget föreslås betalas ut av Försäkringskassan, men arbetet med att utreda och identifiera vilka patienter som har rätt till stöd ska behandlande tandläkare eller tandhygienist utföra.

– Vi tycker det är att lägga på ytterligare administrativ börda och dessutom ekonomisk risk för de enskilda vårdgivarna och förordar den rimligare lösningen att Försäkringskassan tar ansvar även för det, säger Anders Knape.

Källa: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting ››

Taggar
Aktuellt