Föreningen Tandläkare – Egen verksamhet (TEV) ny riksförening för privattandläkare i Sveriges Tandläkarförbund

Företagsnytt

Föreningen Tandläkare – Egen verksamhet (TEV) blir medlem i Tandläkarförbundet fr.o.m. den 1 januari. Det beslutade Tandläkarförbundets på förbundsmötet i Stockholm fredagen den 7 december.

 

Förbundsmötet beslutade också att inte ge ansvarsfrihet till Anders Mohlin och Mikael Jansson för 2011.

Anders Mohlin och Mikael Jansson representerade Privattandläkarna i Tandläkarförbundets styrelse 2011, men hade mycket låg närvaro på styrelsemötena.

– Jag är mycket nöjd  med de beslut som förbundsmötet har fattat under dessa dagar. Nu är Tandläkarförbundet enat igen och kan fortsätta verka för alla tandläkares bästa, säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

På fredagen (7/12 2012) godkände ombuden på förbundsmötet styrelsens förslag om att ändra stadgarna så att den nybildade föreningen Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV) blir ny riksförening från och med årsskiftet.  I den erbjuds alla tandläkare med egna företag att bli medlemmar. Föreningens ordförande är Peter Franzén från Norrköping och i styrelsen sitter även Peter Schulz, Susanne Smedberg, Pontus Ljunggren. Peter Schulz, Susanne Smedberg kommer att bli ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen och Pontus Ljunggren och Peter Franzén blir suppleanter.

Under det första kvartalet kommer TEV att ta hjälp av Tjänstetandläkarna med administration av medlemmar och avgifter.

Källa: Sveriges Tandläkarförbund/Tandläkartidningen

 

Läs även: Nybildad förening för tandläkare med egen verksamhet ››

Taggar
Företagsnytt