Ta examen i estetisk-kosmetisk tandvård

Aktuellt

SACD, den svenska organisationen för estetisk-kosmetisk tandvård, inför en ackreditering för att garantera tandläkares och tandteknikers skicklighet.

För att bli ackrediterad krävs att tandläkaren eller tandteknikern har genomgått ett föreberedande seminarium och gått en kurs i fotodokumentation. Dessutom krävs att han eller hon är medlem i SACD.

Du som är intresserad bör sammanställa ett material som består av:

  • Fem i förväg specificerade patientfall med 12 bilder före och 12 bilder efter behandling.
  • Röntgenbilder före och efter.
  • Anamnes.
  • Redogörelse för terapival och materialval för varje patient, inklusive motivationer.
  • Hänvisning till vetenskaplig litteratur.

Materialet lämnas anonymt till SACD som låter en grupp erfarna svenska examinatorer granska handlingarna. Medlemmarna i gruppen har själva ackrediterats av för dem okända examinatorer, som även är ackrediterade i SACD:s europeiska motsvarighet: ESCD.

När patientfallen anses ha behandlats med den skicklighet som ackrediteringen kräver, kallas tandläkaren eller tandteknikern till muntligt förhör. Därefter kan han eller hon få sin ackreditering.

SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry) bildades 2002 med den amerikanska organisationen AACD som modell. I båda fallen bildades organisationerna för att initiativtagarna såg ett behov av att strama upp och förbättra tandvården. SACD är ett icke vinstgivande nätverk som står för kunskapsbaserad, högkvalitativ tandvård – och alltså inte enbart kosmetisk tandvård.

Ackrediteringen utfärdas inte på livstid, utan kräver fortlöpande påfyllning av kunskaper och träning. Om en medlem lämnar nätverket, upphör ackrediteringen.

Bilden visar ackrediteringsansvarige, tandläkare Ivan Rosengren (längst fram), tandläkare Barbro Berg och Michael Karlstén (längst bak), ackrediterade i ESCD och tandtekniker Przemek Seweryniak, ackrediterad i ESCD.

Mer info: www.sacd.se

Taggar
Aktuellt