Tandblekning – vad gäller och hur når man bra resultat?

Läs tandläkare Mats Burendahls genomgång av reglerna för kosmetisk tandblekning och hur teamet når goda resultat även med den lägre koncentrationen av väteperoxid.

Av tandläkare Mats Burendahl Mats Burendahl

Skärpning av regelverket för tandblekning

Hösten 2011 togs ett nytt beslut inom EU beträffande hur, när och av vem som tandblekning med väteperoxid får utföras. Det nya direktivet innebar en skärpning av regelverket. Orsaken till denna skärpning beror på bristande dokumentation gällande tandblekning med väteperoxid. Man kan läsa om EU:s direktiv (2011/84 EU) på Läkemedelsverkets hemsida. Läkemedelsverket har sedan beslutat i enlighet med detta direktiv fr.o.m. 31 oktober 2012 om nya föreskrifter för tandblekning med väteperoxid. Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:20). Utan att gå in på de små detaljerna i direktivet gäller följande.

Max 6-procentig väteperoxid

Blekning med väteperoxid får endast utföras med gel som inte överstiger 6% väteperoxid eller gel som frisätter denna koncentration som slutprodukt. Produkten karbamidperoxid 16% som är vanlig vid exempelvis nattblekning med skena har som slutprodukt koncentrationen av 6% väteperoxid och är därför också godkänd.

Tandläkare har direkt översyn av behandling

Blekmedel innehållande väteperoxid får endast säljas till tandläkare. Blekning får endast utföras av tandvårdspersonal under direkt översyn av en legitimerad tandläkare. Om individuellt utformad skena görs för att patienten skall bleka hemma måste första blekningen utföras på klinik enligt ovan. Åldersgränsen för tandblekning är 18 år I övrigt gäller tidigare rekommendationer.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket bevakar

Klassificeringen av blekmedel är ett kapitel för sig. Det finns blekmedel som är CE märkta och de som inte är det. CE-märkta blekmedel är att betrakta som medicinsktekniska produkter medan övriga blekmedel kategoriseras som kosmetiska produkter. EU-direktivet avser endast kosmetiska produkter. Detta medför att CE-märkta blekmedel inte omfattas av den nya lagen. Men då andemeningen i EU var att omfatta alla blekprodukter arbetar man nu med att all CE-märkning av blekmedel skall försvinna. Det betyder att alla blekmedel skall betraktas kosmetiska produkter och därmed omfattas av den nya EU-lagen. De som övervakar att reglerna följs i Sverige är Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Socialstyrelsen bevakar användningen av kosmetiska produkter. Läkemedelsverket bevakar tillverkning och försäljning bl.a. blekmedel.

Goda resultat med kosmetisk blekning i fler steg

Blekskena

På vår klinik har vi arbetat med i huvudsak två olika metoder. Dessa är blekning i patientstolen med starkare väteperoxid eller att göra individuellt utformade blekskenor för hemmabruk. Den metod som vi tycker ger de bästa resultaten är en kombination av de båda metoderna. Den metod vi använt för blekning i behandlingsstolen kallas ZOOM-metoden. Vi har arbetat med den metoden i minst 10 år och har blekt över 1500 patienter. Resultatet har motsvarat förväntningarna även om vissa fall har krävt mer omfattande blekning. Generellt har patienterna varit mycket nöjda. Alla patienter har först undersökts av tandläkare och blekningen har utförts av Lisbeth Burendahl Vita tänder. Behandlingen på klinik går till så att patientens förses med en munvinkelhållare som lyfter undan patientens kind och läppar. Därefter skyddas mjukvävnaderna runt tänderna med kompresser, gasväv och ett sk flytande kofferdam. Detta kofferdam är en lättflytande plast som penslas på tandköttet som sedan härdas med blått ljus. Vi gör detta för att undvika frätskador på mjukvävnadens epitel. Därefter penslas emaljen med väteperoxidgel som får verka i ca 15 min. Gelen spolas bort med vatten och proceduren upprepas 3 gånger. En del patienter upplever ilningar under behandlingen. Dessa försvinner oftast inom 12 timmar och kvarstår aldrig mer än 24 timmar. Detta är vår egen uppfattning. När patienterna är färdigbehandlade instrueras de att inte äta eller dricka kraftigt färgad mat eller dryck inom 2 dygn. Vid blekning sker en uttorkning av tänderna. Därefter sker det en återfuktning av tänderna som kan föra med sig färgämnen in i tandvävnaden. ZOOM PhilipsZOOM-metoden anpassad till det nya direktivet Efter det nya EU-direktivet har ZOOM-produkterna anpassats efter det nya reglementet. Inga av produkterna överstiger en koncentration på 6% rent väteperoxid. Philips som nu äger ZOOM-metoden beslöt på ett tidigt stadium att anpassa sin produkt efter de nya EU-reglerna. Andra lär få följa efter. Det som skiljer ZOOM-metoden med 6% gel är att en sk PH booster används under behandlingen som höjer pH-värdet och därmed ökar effekten på gelen.

Längre blektid men mindre ilningar

I början var vi tveksamma till om vi skulle få lika bra resultat vid klinikblekning med den nya lägre koncentrationen. Efter att ha använt den nya gelen kan man konstatera att resultatet inte blir lika bra direkt. En kombination med blekskena får anses nödvändig men då får man ett likvärdigt resultat. Vissa patienter är däremot ”lättblekta” och då kan det räcka med blekning i tandläkarstolen. Lisbeth Burendahl blekte 4 patienter på senaste tandläkarstämman i Philips monter. Samtliga blekningar fick ett resultat över förväntan. Tändernas ljushet motsvarade 0M1-0M3 på bleachskalan enligt Vitapan 3D master. Sammanfattningsvis kan sägas att den nya koncentrationen blekgel gör att det krävs mer blektid för att uppnå samma resultat som tidigare. En positiv effekt är att nästa inga patienter klagar på ilningar längre.   Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida   Artikeln har tidigare varit publicerad i DentalMagazinet