Tandhygienist ny docent på Sahlgrenska akademin

Personnytt

Kajsa H Abrahamsson är den första tandhygienisten att bli docent vid Sahlgrenska akademin. Hon får sin docentur vid odontologiska institutionen i ämnet oral hälsovetenskap som handlar om att förebygga och främja god munhälsa.

Kajsa H Abrahamsson har sedan 1995 varit anställd som gästlärare/adjunkt och senare lektor, vid institutionen för odontologi. De sista tre åren har hon varvat forskning och undervisning med att vara prodekanus och sitta med i akademistyrelsen. Hon avgår nu som prodekanus och skall fortsätta att undervisa och forska vid institutionen för odontologi.

– Utnämningen till docent är ett viktigt steg i den akademiska karriären som lärare och forskare. Det känns förstås stimulerande och roligt att ha nått detta steg på den akademiska banan, säger Kajsa H Abrahamsson som påpekar att det behövs fler tandhygienister med akademisk kompetens.

Det skulle bidra till forskningsanknytningen inom utbildningen och till ämnesutveckling inom området oral hälsovetenskap. I förlängningen har detta givetvis även betydelse för tandvården och dess patienter.

– Glädjande nog verkar alltfler tandhygienister efter avslutad grundutbildning gå vidare med studier på avancerad nivå och med forskarstudier. Hittills har cirka 20 svenska tandhygienister avlagt doktorsexamen. I dagsläget har vi i Sverige en tandhygienist som är professor och tre docenter.

Källa: Sahlgrenska akademin

2010-08-13

Taggar
Personnytt