Tandhygienistutbildningen förlängs till tre år

UTBILDNING

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier. Syftet är att trygga kompetensen inom tandhygienistens växande yrkesområde.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Examensmålen görs om till följd av att utbildningen blir längre. Det innebär bland annat ökade krav på ämnesfördjupning och att graden av självständighet betonas. Därmed ska studenten få bättre förutsättningar att söka sig vidare till utbildning på forskarnivå eller forskning, och den yrkesverksamma tandhygienisten får bättre möjligheter till ett livslångt lärande.

Kraven skärps också när det gäller omfattningen av det självständiga arbetet och studentens förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas på utbildning som bedrivs och tandhygienistexamina som utfärdas efter utgången av juni 2019.

 

Källa: Pressmeddelande

Taggar
UTBILDNING