Tandhygienist Sandra Lod Dimenäs prisad

Stipendium

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 2020 tilldelades leg. tandhygienist Sandra Lod Dimenäs för forskningsprojektet ”Beteendevetenskapliga perspektiv på oral hälsa och parodontal infektionskontroll; en individanpassad undervisningsmodell för att öka ungdomars motivation till ett adekvat munhygienbeteende.”

Sandra Lod Dimenäs prisades på årets TandhygienistDagar

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, genomförde den 18-19 januari TandhygienistDagar 2020/2021 på en digital plattform. Vid invigningen delades ett stipendium till professor Sture Nymans minne 2020 ut.

I bedömningsnämndens motivering lyfts bland annat att projektet kan bidra till att utveckla kostnadseffektiva, beteendeinriktade preventions- och behandlingsprogram som kan användas i arbetet med ungdomar. Såväl ungdomars som tandhygienisters perspektiv belyses.

Årets TandhygienistDagar hade temat ”Vem är patienten? Att möta missbruk, ätstörningar och utsatthet” och besöktes digitalt av ca 600 deltagare.

Källa: Sveriges Tandhygienistförening

Taggar
Stipendium