Tandläkarförbundet skadeskjutet

Företagsnytt

Sveriges Tandläkarförbund verkar få ”äta sin egen medicin” efter amputeringen av Privattandläkarna. Behandlingen blir förmodligen en ”konstgjord protes” d.v.s. att enskilda tandläkare får möjlighet att ansluta sig till förbundet på ett annat sätt. Det tror i alla fall många som Dental24 har varit i kontakt med.

Många tandläkare vill vara kvar som medlemmar i Tandläkarförbundet, resten är mest formalia. Frågan är bara hur länge det får ta innan man hittar en lösning. Känns diskussionen igen?

Många privatanställda tandläkare vill däremot inte ansluta sig via Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet riskerar att förlora både medlemmar och intäkter. Detta kan i sin tur få stora konsekvenser för både organisationen och för t.ex. Tandläkartidningen som sannolikt får färre prenumeranter, minskad upplaga och på sikt minskade annonsintäkter. Annonsintäkter som idag finansierar stora delar av Tandläkarförbundet.

Nu gäller det att snabbt vara konstruktiv och finna en lösning på ett problem som uppkommit  av att verkligheten hunnit ifatt tidigare organisationsstruktur.

/Dental24

 

Info från Sveriges Tandläkarförbund:
2012-02-01

Vad händer nu inom Sveriges Tandläkarförbund?

Förbundsmötet gav förbundsstyrelsen (FS) i uppdrag att förutsättningslöst och skyndsamt analysera konsekvenserna av medlemskapsfrågan i förbundet med syftet att få en fungerande yrkesorganisation för alla tandläkare. FS har också i uppdrag att säkerställa ett starkt Sveriges Tandläkarförbund som kan driva frågor som är enande för hela tandläkarkåren. Detta är den viktigaste arbetsuppgiften för styrelse och kansli just nu och FS har tillsatt en grupp som tillsammans med kansliet ska kartlägga medlemsfrågan utifrån förbundets verksamhet, organisation och ekonomi. En första rapport från gruppen kommer att lämnas till FS den 9 mars.

Katten på råttan – råttan på repet…

Taggar
Företagsnytt