Tandläkarförbundets nya styrelse 2013-2015

Personnytt

Ordinarie ledarmöter:

Gunilla Klingberg, ordförande – omval.

Annika Björkner, vice ordförande – nyval.

Louise Ericson, ledamot – omval.

Peter Schulz, ledamot – nyval.

Susanne Smedberg, ledamot – nyval.

Stein Björkman, ledamot – omval.

Kenth Nilsson, ledamot – omval.

Hans Göransson, ledamot – omval.

 

Ersättare:

Peter Franzén – nyval.
Pontus Ljunggren – nyval.
Per Vult von Steyern – omval.
John Bratel – omval.
Chaim Zlotnik – omval.

 

Källa: Tandläkarförbundet

Taggar
Personnytt