Tandläkare i Enköping bötfälls för brott mot Strålskyddslagen

Incidenter

En tandläkare i Enköping har dömts till 100 000 kr i böter för brott mot Strålskyddslagen.

Tandläkaren hade – genom sitt företag – tillstånd att använda röntgenutrustning i verksamheten. I samband med att tillståndet gick ut, uppmanades tandläkaren av Strålsäkerhetsmyndigheten att ansöka om förnyat tillstånd. När inte detta skedde, ålades tandläkaren att kassera röntgenutrustningen och inkomma med ett skrotningsintyg.

Kammarrättens beslut

När inte heller denna åtgärd vidtogs, fråntogs tandläkaren sin rätt att använda röntgenutrustning och tilldömdes av Kammarrätten ett vite på 100 000 kr.

Försökt lämna meddelande

Kammarrätten i Stockholm skriver i domen att ”inspektör försökt komma i kontakt med bolaget, dels genom att skicka e-postmeddelanden, dels genom att lämna meddelanden på bolagets telefonsvarare. Ingen företrädare för bolaget har återkommit till SSM. Inget av de brev som skickats till bolagets registrerade adress, vilket även är den som återfinns på dess hemsida, har kommit i retur till SSM.”

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Taggar
Incidenter