Tandläkare Staffan Söderström tilldelas Guldhjärtat för sitt arbete med innovation

utmärkelse

Praktikertjänst utmärkelse Guldhjärtat för innovation tilldelas tandläkare Staffan Söderström. Enligt juryns motivering är pristagaren en spjutspets både inom Praktikertjänst och tandvården i stort. Genom högteknologisk utveckling har han lyckats sätta både Lappland och Lycksele på kartan.

Guldhjärtat har instiftats för att skapa engagemang och lyfta fram förebilder inom Praktikertjänst.

Tandläkare Staffan Söderström, Staffans Tandklinik, Lycksele

Enligt juryns motivering arbetar Staffan Söderström gärna i teknikens framkant. Han har i nio år arbetat med att utveckla sin mottagning med den senaste digitala tekniken, och tack vare smarta arbetsflöden har mottagningen vuxit med nya patienter, fler medarbetare och större lokaler. De nya digitala arbetssätten har också bidragit till att öka den odontologiska säkerheten och att fler patienter får rätt behandling.

För Dental24 berättar Staffan Söderström här om utvecklingen och arbetet med klinikens långt drivna digitala arbetsmetoder.

Fulldigitalt flöde på kliniken

– Det vi har gjort och gör är att använda ny teknik i ett fulldigitalt flöde för att optimera behandlingarna. Det innefattar dokumentation, diagnostik, terapiplanering digitalt, implantatkirurgisk planering, och protetiska ersättningar, berättar Staffan Söderström på Staffans Tandklinik i Lycksele.

Långa avstånd kräver rationell behandling

– Avstånden häruppe är långa och Södra Lappland stort. Vårt mål är att kunna genomföra undersökningarna vid ett och samma tillfälle och sedan utföra behandlingen så rationellt som möjligt. Det handlar om klinisk undersökning, röntgen med CBCT där det behövs, klinisk fotografering och scanning med intraorala scanners. Därefter sker en terapiplanering utifrån insamlade data där flera olika dataset kombineras och läggs ihop för att få så god uppfattning om slutresultatet som möjligt.

Spännande resa tillsammans 

Staffans Tandklinik har nio medarbetare, varav två tandläkare, två tandhygienister, tre tandsköterskor, en tandtekniker och en tandläkarstudent, som tillsammans utvecklat de nya digitala arbets- och behandlingsmetoderna för sina patienterna i Södra Lappland.

– Vi jobbar huvudsakligen med mjukvara från 3-Shape och använder de flesta modulerna i Dental System, t.ex real view engine och implant studio. Vi är också betatestare av design studio.

I vissa fall fräser vi ut temporära broar/onlays till nästa besök och cementerar dem för utprovning av betthöjd.
För implantatbehandlingar arbetar vi ofta med guidad kirurgi och 3D-printar guider för kirurgin.

– När permanenta ersättningar skall framställas gör vi även detta fulldigitalt, antingen samma dag eller till dagen efter beroende på om det blir EMAX eller Zirconia.

Kliniken använder i dagsläget två Trios, tre fräsar och en 3D-printer.

– Det här har varit en utmanande och spännande resa tillsammans med personalen.

Utvecklar nya produkter för digital tandvård

– Just nu håller vi på och utvecklar en produkt för tandkliniker där prototyp nummer två testas. Vi håller även på med ett projekt med en digital applikation för förbättra funktionen inom ett område.

En revolution inom odontologin

Staffan Söderström berättar att han ibland föreläser om de nya arbetsmetoderna och följer också den fortsatta utvecklingen inom området med stort intresse.

– För mig är detta en revolution inom odontologin som påverkar det terapeutiska förhållningssättet. Prediktionen av behandlingen är förbättrad och patientkommunikationen underlättas, avslutar han.

 

Dental24 gratulerar till utmärkelsen och hoppas få berätta mera om denna viktiga innovation som tar sin utgångspunkt i god behandlingskvalitet och välbefinnande för patienten.

 

Taggar
utmärkelse