Tandläkarstudent från Göteborg for till USA på resestipendium från SACD

utmärkelse

"Det går inte att få en bättre start på sin karriär än detta!" Så sammanfattar tandläkarstudenten Ronny Rukiqi sin stipendieresa till AACD Scientific Meeting i San Diego, USA i april.

Ronny Rukiqi

Stipendie från SACD – Swedish Academy of Cosmetic Dentistry

Ronny, som studerar på tandläkarprogrammet på Göteborgs Universitet, sökte och vann SACDs resestipendie 2018. Stipendiet instiftades 2016 för att ”stimulera och stärka intresset för estetisk tandvård bland blivande tandläkare och tandtekniker.”

Så i april i 2019 var det dags för en annorlunda fördjupning. Ronny klev på planet till San Diego, USA och anslöt sig gruppen av 40 SACD-tandläkare. AACD Scientific Session genomförs varje år i en amerikansk storstad.  Under fyra dagar samlas alla världens ledande föreläsare inom kosmetisk tandvård, och håller föreläsningar och workshops. För SACD:s fullvärdiga medlemmar är närvaro på AACD Scientific Session obligatorisk.

Efter tips från SACDs kassör Clas Oscarsson inledde Ronny med en föreläsning av den mycket eftersökte brasilianske tandläkaren Newton Fahl. En intensiv första dag avslutades tillsammans med 1000 kosmetiskt inriktade tandläkare från hela världen på en välkomstceremoni på hangarfartyget USS Midway i San Diegos hamn

Stephen Chu huvudföreläsare

Mötets ena huvudtalare var Stephen Chu med föreläsningen ”Immediate Tooth Replacement Therapy in the Esthetic Zone”. Chu föreläste om metoder för att direktersätta tänder i den estetiska zonen. Fokus var på implantat.

– Trots att jag själv som student inte direkt arbetar med implantat på det sättet än, så var det otroligt lärorikt och inspirerande att se vad som faktiskt går att åstadkomma med denna typ av behandling om den utförs korrekt.

Prepfria fasader

En föreläsning som fastnade var tandläkare Dennis J Wells ”Prepless Veneers: A Perfect Solution For Many”. Wells behandlingar med ultratunna skalfasader som bondas utan preparering väcker ofta stort intresse.

– Detta var något som jag verkligen tyckte var relevant och som ligger i tiden – möjligheten att förändra ett leende utan några större invasiva ingrepp!

Mycket kvar att lära 

Den sista konferensdagen, avslutades på topp med huvudföreläsare nr två: Pascal Magne. Föreläsningen hade titeln ”A Crescendo of Techniques for Anterior Bonded Restorations”.

– När Pascal föreläser så inser man ganska snabbt hur mycket mer det finns att lära sig – och hur långt man faktiskt kan utvecklas om man vill!

Tackar lärarna hemma i Götetborg

Det blev en intensiv vecka i Kaliforniens sol, där det även fanns tid för lite turism. Den akademiska nivån –  med internationella toppnamn – var hög. Men Ronny kände stödet från den teoretiska kunskap han har fått med sig från tandläkarprogrammet på Göteborgs Universitet.

– Jag kunde utan några större svårigheter hänga med, förstå och ta lärdom av i princip samtliga föreläsningar.

SACD:s motivering till att tilldela Ronny stipendiet

” Ronny har under studietiden till tandläkare uppvisat ett genuint intresse för kosmetisk/estetisk tandvård. Han har deltagit i ett flertal kurser med denna inriktning bl.a. SACDs vårkurs 2018 med Hugh Flax. Han har dessutom fotodokumenterat flera fall utförda av honom på tandläkarhögskolan. SACDs styrelse ser i Ronny Rukiqi en medlem som i framtiden kommer att vara en god representant för SACD.”

Sök SACD:s resestipendie

För att stimulera och stärka intresset för estetisk tandvård bland blivande tandläkare och tandtekniker har styrelsen beslutat inrätta SACD resestipendium, Introduktion till Estetisk Tandvård. Stipendiet utgörs av en resa till Nordamerika för besök på AACD Annual Meeting. De brukar ligga runt månadsskiftet april-maj. Föreläsarna på AACD Scientific Session är världsnamn inom sina områden. Deras föredrag är den bästa introduktion till estetisk tandvård man kan få.

Ansökningstiden är 30 april – 1 september.

I SACD resestipendium ingår resa, logi och avgifter. Om du uppfyller kraven, är du välkommen att ansöka:

  • Du är student på tandläkarutbildning eller tandteknikerutbildning i Sverige
  • Du har fullgjort dina studier på nämnda utbildning fram till sista eller näst sista terminen
  • Du har ett dokumenterat intresse – eller dokumenterad talang – för kosmetisk tandvård.

Det är meriterande om du deltagit i någon av SACDs kurser

Stipendiaten förväntas att inom en månad efter besöket sammanfatta sina erfarenheter i en reserapport till Styrelsen SACD samt vid påföljande SACD-kurs kortfattat muntligen redogöra för vad resan gett.

Taggar
utmärkelse