Tandvårdsskadeförbundet försvarar ifrågasatt studie

Fake news

Tandvårdsskadeförbundets hemsida har flera referenser till en ifrågasatt medicinsk studie. Studien är skriven under pseudonym av någon som uppenbarligen ljugit om sin knytning till Karolinska Institutet. Medicinsk expertis har avfärdat innehållet i studien.

Någon som kallar sig ”Lars Andersson” står bakom en vaccineringskritisk studie, som publicerades i den medicinska tidskriften Indian Journal of Medical Ethics, 30 april. I tidskriften stod det att ”Andersson” skrev under pseudonym av rädsla för yrkesmässiga repressalier. Men han påstods vara knuten till institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. Karolinska Institutet tog direkt avstånd från ”Lars Andersson” och innehållet i artikeln.

Fler andra media hakade på bland annat Läkartidningen och SVT. Att någon kunde sprida vetenskaplig information, kamouflerad under pseudonym och försedd med falsk bakgrund, ansågs mycket allvarligt. Fallet med pseudonymen ”Lars Andersson” drog igång en mindre debatt om Fake news inom forskningen.

Den 4 maj skrev Tandvårdsskadeförbundet (TF) om studien. Här är tonen annorlunda. Studien presenteras som en ny svensk studie från Karolinska.

 

Tydligen väckte detta kritik, eftersom TF publicerade en ny artikel ”Fake news?” den 11 maj där man bemötte kritik. Där konstaterar TF att ”det är särskilt allvarligt när forskare kritiska till vacciner inte får möjlighet att uttrycka sin oro”. Man uppmanar läsarna att själva dra sina egna slutsatser om de uppgifter som kommit fram. Ursprungsartikeln ligger i skrivande stund fortfarande kvar oredigerad.

Indian Journal of Medical Ethics korrigerade uppgifterna 9 maj. Man kallar författarens ”falskhet” för ”oacceptabel”, men lät studien ligga kvar. Flera andra forum där studien publicerats, har avlägsnat den påstådda kopplingen till Karolinska Institutet.

Pseudonymen Lars Andersson har figurerat i vetenskapliga tidskrifter sedan 2014. Den röda tråden är kritik mot vaccin. I den aktuella artikeln diskuteras i fall HPV-vaccin mot livmoderhalscancer i själva verket leder till fler fall av livmoderhalscancer, eller har något med en påstådd ökning att göra. Anderssons uppgifter avfärdas i Läkartidningen av Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, NKCX. Enligt Dillner har ”Lars Andersson” ignorerat viktiga data i årsrapporter och dragit felaktiga slutsatser.

I en kommentar, skriver en representant för Tandvårdsskadeförbundet delvis följande.

”Vi följer den vetenskapliga debatten inom flera områden som är intressanta för våra medlemmar och publicerar information på hemsidan. I det perspektivet var det inte konstigt att publicera den nu diskuterade artikeln. Förbundet tar sällan ställning när vi refererar vetenskapliga artiklar och gjorde det inte i detta fall heller. 

Artikeln är onekligen intressant, men eftersom den fick svidande kritik har vi även publicerat kritiken så som den beskrevs i Läkartidningen. Tyvärr har vi inte fått del av några referenser till kritiken annars hade vi gärna länkat till dem.” 

Dental24 har försökt att nå pseudonymen ”Lars Andersson” för en kommentar utan att lyckas.

/Dental24

Taggar
Fake news