Tandsten, kan det fungera som dental förhistorisk tidskapsel?

ARKEOLOGI

Dagens avancerade analysmetoder gör det möjligt att genomföra noggranna analyser av arkeologiskt dentalt material. Med analysen av tandsten kan vi få en inblick i bl.a. tidigare kosthåll och levnadsvillkor.

I en intresseväckande artikel i Norska Tandläkarföreningens Tidende diskuterar Professor emeritus Nils Jacobsen, NIOM, en spännande egenskap hos tandsten.

Tandsten kan ses som en tidskapsel med värdefull kulturell och mikrobiologisk information om tidigare tidsepoker.

Källa: Norska Tandläkarföreningens Tidende

Taggar
ARKEOLOGI