Tandteknikerföretag bojkottar Kronobergs läns upphandling av tandtekniska arbeten

Aktuellt

Tandteknikerföretagen har tröttnat på landstingens dåliga upphandlingar. Många tandtekniska företagare är upprörda över hur de olika landstingens, nu senast Kronobergs Läns Landsting, upphandling av tandtekniska arbeten genomförs.

Upphandlingskraven anses helt enkelt vara helt orimliga. Många gånger beror detta på okunnighet från upphandlarens sida om hur och vad det är de handlar upp. Därför överklagas också många upphandlingar.

Att komma in med ett anbud är ofta förenat med mycket tidsödande och obetalt arbete för anbudsgivaren.

Detta kan väl knappast vara meningen med lagen om offentlig upphandling (LOU)?

Per Ahlberg/Dental24

Taggar
Aktuellt