Tandtekniker-utbildningen i Umeå blir en av Europas modernaste

UTBILDNING

Studenter som väljer att plugga tandteknik i Umeå kommer att få tillgång till högteknologisk utrustning och ett modernt utbildningskoncept som gör skolan till en av Europas modernaste.

– Digitaliseringen av det tandtekniska arbetet har gått extremt snabbt de senaste fem åren, så för att anpassa oss till både ny teknik och nya arbetssätt, gör vi stora förändringar i utbildningen, säger Anders Berglund, programansvarig för tandteknikerprogrammet vid Umeå universitet.

 

Det ställs nya och högre krav på dagens och morgondagens tandtekniker. Vid Umeå universitet flyttar tandteknikerutbildningens praktiska delar nu in i ett kommersiellt högteknologiskt tandtekniskt laboratorium. Foto: Umeå Dentallaboratorium.

Parallellt med utvecklingen av utbildningen planeras en flytt till nya lokaler. Utbildningens teoretiska delar flyttas till tandläkarhögskolans lokaler på Norrlands universitetssjukhus och blir därmed sambos med tandläkar- och tandhygienistutbildningen.

– Utbildningens praktiska delar flyttar in i samma lokaler som ett kommersiellt högteknologiskt tandtekniskt laboratorium, vilket innebär att studenterna kommer att redan från start befinna sig på en arbetsplats bland tandtekniker som gör arbeten till riktiga patienter. Här kommer studenterna att arbeta med toppmodern utrustning, säger Anders Berglund.

Under utbildningen omsätts teori direkt i praktik, vilket innebär att studenterna tränar på varje moment direkt efter den teoretiska genomgången. Dessutom görs en längre praktik i slutet av utbildningen.

– Utbildningen vid Umeå universitet skiljer sig från andra svenska tandteknikerutbildningar på det sättet att när studenterna går ut på praktik har de tränat på alla praktiska arbeten inom utbildningen. Det har lett till att det varit relativt lätt att få praktikplats. Många väljer att delta i ett internationellt studentutbyte under praktikperioden och har åkt till exempelvis Australien, England, Norge, Nya Zeeland, Spanien och Finland, säger Anders Berglund.

 

Källa: Pressrelease Umeå Universitet

Taggar
UTBILDNING