Tandundersökning för åldersbedömning får stöd av HD

Aktuellt

En tandmognadsbedömning är tillräcklig för att bestämma åldern på en gärningsman med okänd identitet, det kommer Högsta domstolen fram till i en dom som kan få stor betydelse eftersom åldern bestämmer straffet.

Personen har uppgett olika åldrar och identiteter (1:26 min)

Källa: SR och Högsta Domstolen

 

Taggar
Aktuellt