Tandvård till varje pris eller till rimlig kostnad?

Aktuellt

Den 31 augusti kommer Tandvårdsutredningen ”Ett förbättrat tandvårdsstöd” med sitt förslag. Utredningen ska ha genomfört en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Frågan är om utredningen kommer att leda till ökad konkurrens inom svensk tandvård?

 

Utredningens övergripande syfte har varit att utreda om tillämpningen av det statliga tandvårdsstödet har varit ändamålsenlig i förhållande till vikten av god kostnadskontroll för staten och de två övergripande målen med tandvårdsstödet – att bibehålla god tandhälsa hos individer med inga eller små tandvårdsbehov och att möjliggöra god tandvård för individer med stora tandvårdsbehov till en rimlig kostnad.

 

Utredningen ska bland annat:

  • Analysera hur den befintliga organisationen och det befintliga systemet för tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras för att effektivare bidra till att uppnå målen med tandvårdsstödet samtidigt som god kostnadskontroll säkerställs.
  • Analysera besöksfrekvensen i olika grupper.
  • Föreslå vilken eller vilka aktörer som bör ha det övergripande ansvaret för information om det statliga tandvårdsstödet samt analysera nyttjandet av prisjämförelsetjänsten, samt vid behov föreslå hur patientens möjligheter att jämföra priser kan förbättras.
  • Lämna de författningsförslag som bedöms nödvändiga.

 

Alla inte nöjda med dagens prissättning och vinstfördelning inom tandvården

I veckan har Tendens i Sveriges Radio i en serie program under rubriken ”Skillnaden mellan de som har bra och dåliga tänder växer”. Programmen tar upp problemen med att många människor fortfarande avstår från att gå till tandläkaren för att det kostar för mycket enligt den senaste enkäten från Folkhälsomyndigheten.

Nyligen publicerade Prodentor, en medlemsorganisation som representerar över 250 privata tandkliniker, en marknadsrapport där de menar att vinstmarginalen för svenska leverantörer av förbrukningsvaror är alltför hög.

Samtidigt skriver tandläkare Bernt Schuss i sin blogg att den svenska tandläkarkåren, ledd av Folktandvårdens tjänstetandläkare, ”profiterar” och utarmar svensk tandteknik med hjälp av svenska skattepengar.

 

Nu återstår som sagt att se om tandvårdsutredningen kommer att leda till ökad tillgänglighet och konkurrens som kan råda bot på de upplevda orättvisorna i de olika leden – från leverantör till patient.

 

/Dentlal24

 

Tandvårdsutredningen är gjord av:

Utredare: Tandläkare Bengt Germundsson (KD)

Experter i utredningen:
Birgitta Rosengren (Försäkringskassan)
Andreas Cederlund (Socialstyrelsen)
Per Tidehag (Sveriges Folktandvårdsförening)
Jenny Carlsson (Sveriges Kommuner och landsting)
Gun-Britt Lundin (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
Lars Olsson (Privattandläkarna).

Taggar
Aktuellt