Tandvården under förändring

Debattartikel

Den svenska tandvården är inne i en förändringsfas som har pågått under en längre tid. Förändringen bygger bland annat på ett pågående generationsskifte där ett yngre garde i stor utsträckning vill arbeta individuellt, men på en större mottagning och i ett större sammanhang.

Den här förändringsresan kommer att pågå under ytterligare många år och möjligen även förstärkas när den stora gruppen tandläkare och tandhygienister som idag är mellan 55 och 64 år går i pension.

Samtidigt är det inte alldeles glasklart om antalet medarbetare som utbildas i tandvården kommer att räcka för att svara upp mot den efterfrågan på tandvård som kommer med en växande och allt äldre befolkning. Det är inte heller självklart att framtidens medarbetare kommer att finnas på de orter där behoven finns.

För oss som arbetar med att rekrytera inom tandvården så är Socialstyrelsens senaste nationella planeringsstöd rätt dyster läsning. Nästan alla regioner är i stort behov av medarbetare inom tandvården. Det är Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Saco överens om.

Ann-Chriztine Ericsson, Affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst

Och klart är att de som ska ta över efter den stora kullen 50-talister ställer helt nya krav, krav som kräver ledare snarare än chefer, krav som handlar om att leda snarare än att följa.

Det är en verklighet som alla inom tandvården måste förhålla sig till: oavsett om man har en officiell chefstitel, är en inofficiell ledare på arbetsplatsen eller bara en helt vanlig, och duktig, medarbetare.

Ledarskap är centralt för att skapa goda kliniska och ekonomiska resultat. Men det handlar inte nödvändigtvis om att likt en officer peka med hela handen. Det handlar mer om att förklara så att andra förstår. Det handlar om inriktning, avstämning och uppföljning.

Vissa är naturliga ledare och har fingertoppskänsla för allt sånt. Men för andra krävs utbildning och löpande coachning.

Att vara visionär och samtidigt vara handlingskraftigt är krävande. Att vara strateg, taktiker och kliniker är utmanande. Faktum är att allt detta kommer nog att krävas av framtidens ledare. Och vi är snart framme i framtiden.

Ann-Chriztine Ericsson,

Affärsområdeschef Tandvård på Praktikertjänst

 

Relaterat:

Taggar
Debattartikel