Bok om tandvårdens läkemedel

Tandvårdens läkemedel

Boken Tandvårdens läkemedel riktar sig till tandläkare och tandhygienister, främst inom allmäntandvården, och ger rekommendationer inom de olika terapiområden som är aktuella inom tandvård, samt allmänna råd kring läkemedel och barn och äldre, miljöaspekter, biverkningar, författningar m.m.

Tandvårdens läkemedel finns både som tryckt bok och som pdf-fil på terapigrupp Tandvårds hemsida.

Boken skickas ut till alla tandläkare och tandhygienister som är verksamma i VGR-regionen och alla som finns med i hälso- och sjukvårdens adressregister. Om någon inte nåtts av boken, men skulle vilja ha den kan man mejla till tandrek@vgregion.se.

Boken revideras vartannat år och detta görs som ett samarbetsprojekt mellan alla regioner i landet.

Källa: Lena Rignell, Susanne Mirshahi, terapigrupp Tandvård VGR och NAG (nationell arbetsgrupp) Tandvårdens läkemedel