Tandvårdens utmaningar

Aktuellt

I dagarna kom ännu en rapport från Svenskt Kvalitetsindex som visar att tandvården är uppskattad. Det är mycket roligt! Men glöm inte att tandvården fortfarande har många utmaningar kvar!

Här är 10 exempel på utmaningar som tandvården behöver ta tag i:

 1. Öka tillgängligheten i tandvården orsakad av personalbrist
  o    Tandläkare
  o    Tandhygienister
  o    Tandsköterskor
  o    Tandtekniker som har digital kompetens
    
 2. Öka kunskapen om att ”Munhålan en del av kroppen”
  .
 3. Anpassning av tandvården till demografiska förändringar och befolkningstillväxt
  o    Äldretandvården med en allt mer åldrande befolkning
  o    Förändringar i befolkningen, många utlandsfödda med andra vanor
  .
 4. Ojämlikhet och socioekonomiska skillnader
  .
 5. Karies och parodontit ökar i vissa grupper/åldrar
  .
 6. Brist på transparens kring prissättningen
  o    Vad kostar tandvården?
  o    Vem skall betala vad?
    
 7. Utbildningssatsningar
  o    Grundutbildning
  o    Vidareutbildning (specialister)
  o    Efterutbildning
  o    Snabbspår för nyanlända
    
 8. Digitalisering
  o    Ny teknik med bl.a. CAD/CAM (t.ex. digitala avtryck)
  o    Digital kommunikation
  o    Viral ryktesspridning (t.ex. om fluoranvändning)
  o    eHälsa
    
 9. LOU – Offentliga upphandlingar av tandtekniska produkter
  .
 10. Verksamheters ekonomiska förutsättningar  ”Vinster i vården”?

Det finns också andra utmaningar såsom kvalitetssäkring, rapportering av fel/incidenter, antibiotikaanvändningen, satsningar på forskning, svenska dentalföretag och arbetstillfällen som flyttar utomlands.

/Dental24

 

Relaterad artikel: DN 8/3 2017 Replik: ”Målet jämlik hälsa i mun och tänder långt borta” av Gunilla Klingberg och Björn Klinge

Taggar
Aktuellt