Tandvårdsbranschens framtid under lupp på Swedental

Mässnytt / Riksstämman

Den 13-15 november är det dags för Nordens stora fackmässa för dentalbranschen: Swedental. Tandläkare, tandtekniker, forskare, tandsköterskor, tandhygienister och studenter samlas på Stockholmsmässan för att ta del av produktnyheter och den senaste forskningen. Tillsammans med Odontologisk Riksstämma, som arrangeras parallellt av Svenska Tandläkare-Sällskapet, ger Swedental en aktuell och komplett bild av branschens utveckling och framtid.

Swedental och Odontologisk Riksstämma 2019 blir något alldeles extra! Vi tar bland annat ett helhetsgrepp kring verksamhetsutveckling med kunskapshöjande seminarier om hur vi kan utveckla jaget, laget och tandvården i samverkan ur ett hälsoperspektiv. Allt från kommunikation och organisation, klinik och vetenskap – till hälsa och sjukdomsförebyggande metoder. Genom samverkan kan vi verka för en god hälsa för hela Sveriges befolkning.

Future Lab – Health om ”Hälsa och verksamhetsutveckling”
Folkhälsan utvecklas positivt samtidigt som kroniska sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar ökar i befolkningen. Vad kan jag som yrkesperson, kliniken och samhället bidra med för att skapa ökad hälsa bland våra patienter?
Följ med på en vandring genom vår aktivitetsyta Future Lab – Health. Besök dialogscenen och lyssna till välkända forskare, företagare och kliniker som ger sin syn på hälsa och verksamhetsutveckling. Stanna till i Demolabbet och upplev hur vi med ny teknik kan utveckla verksamheten och bidra till hälsa – både för oss själva och befolkningen.

Några andra höjdpunkter på Swedental och Odontologisk Riksstämma 2019:

Hållbar tandvård, vårt ansvar
Att reflektera över miljö och hållbar utveckling handlar om etik och är allas vårt ansvar. Tandvård påverkar miljön, det vet vi. Kunskap ger oss möjlighet att kunna planera så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Kom och lyssna till ett seminarium med Brett Duane som presenterar ett högaktuellt och mycket angeläget perspektiv på tandvård, etik och miljö

Seniortandvård  patientens resa från oberoende till beroende

Följ den äldre patienten på en resa från frisk oberoende till sjuk och vårdberoende. Kliniska tips varvas med vetenskap och mini-föreläsningar från några av Sveriges bästa föreläsare inom området.

Vägen in på den svenska tandvårdsmarknaden
I Sverige finns det en stor grupp tandläkare med examen utanför EU/EES. För att ta sig in på den svenska tandvårdsmarknaden som tandläkare måste man ha en svensk legitimation. Hur kan vi underlätta för gruppen att komma in på den svenska tandvårdsmarknaden?
Möt Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, SKL, KI, Västra Götalandsregionen och Folktandvården i en gemensam dialog.

På jakt efter den betthöjd som flytt
Vår moderna livsstil leder ofta till tandslitage av olika slag och dagens tandvård erbjuder ibland fyllningsmaterial som inte är nötningsbeständiga. Välkommen till ett seminarium där Ulrica Gidlund och Tobias Trybom visar på hur vi genom ett tätt samarbete mellan privattandvård och specialisttandvård behandlat även det djupaste bett.

Tema: Karies och kunskapsstyrning
I media hör vi, och i statistiken ser vi, att kariessjukdomens tillbakagång har stannat upp och i vissa åldersgrupper har karies till och med ökat. Vad är orsaken? Är det en generationsfråga eller en förändrad attityd i samhället? Beror det på hur tandvården organiseras eller hur den finansieras? Vad kan vi göra och vad gör olika delar av tandvården för att vända en negativ trend som riskerar att fortsätta eller till och med förvärras?

Från Sverige till Etiopien – erfarenheter från olika katastrofer
Allvarliga händelser såsom terrorattentatet på Drottninggatan och flygolyckan i Etiopien med många svårt skadade och omkomna, utgör en stor utmaning för samhället. Efter det medicinska omhändertagandet kvarstår det ofta mödosamma arbetet med att identifiera omkomna, något som kräver särskild planering och interprofessionellt samarbete.
Lyssna till Rättsodontologerna Anna Jinghede och Per Stål och moderator Urban Rådestad om hur svenska metoder används.

Hjärnstark med Anders Hansen
Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne, bli mer kreativ och intelligent? Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss.
Anders Hansen är överläkare i psykiatri och författare till bland annat boken ”Hjärnstark”. I en inspirerande föreläsning berättar han om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår allmänhälsa.

Swedental och Odontologisk Riksstämma samlar över 10 000 besökare med olika professioner inom tandvårdsbranschen. Under tre dagar, 13-15 november, samlas över 160 utställare på Stockholmsmässan, som ger en helhetsbild av nyheter inom branschen, bland annat när det gäller förbrukningsartiklar, tandtekniska arbeten, inredning och journal- och kontorshjälpmedel.

Källa: Stockholmsmässan