Tandvårdspatienter åter nöjdast med samhällsservice enligt Svenskt Kvalitetsindex

Kvalitet

Dental24: Jämfört med andra branscher placerar sig tandvården åter i topp inom samhällsservice (81,2 av 100). Privattandläkarna ligger bäst till (85,4) och har ett försprång gentemot Folktandvården (76,9) som också har mycket nöjda patienter.

 

Betyget avser kundnöjdhet och presenteras på en 0:100-skala. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

 

 

Läs mer ››

 

Källa: Svenskt Kvalitetsindex om Samhällsservice 2013

 

Vad är Svenskt Kvalitetsindex?
Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om hur kunder upplever leverantörer, produkter/tjänster i flera olika avseenden. Centrala resultat är kundnöjdhet och lojalitet. Via en modellansats studeras aspekter som påverkar kundnöjdhet och lojalitet både avseende nivåer och vad som är viktigt för att ha/få nöjda kunder. Organisationer och bolag vill ha nöjda användare/kunder och inte minst – en kund vill vara nöjd! Kunskap kring vad som gör att kunder är nöjda är viktigt för alla parter.

Taggar
Kvalitet