Tandvårdsstödet fungerar bra men kunskapen behöver öka ytterligare

Aktuellt

En majoritet, drygt 70 procent, av Sveriges tandläkare anser att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna, enligt en undersökning genomförd av TLV.

– Det är positivt att de flesta tycker att stödet fungerar bra och att de också uppger att det går bra att informera sina patienter om tandvårdsstödet, säger Gun-Britt Lundin, chef för TLV:s tandvårdsavdelning.

TLV konstaterar dock att kunskaperna om stödet och var man kan hitta information behöver öka ytterligare. Undersökningen har genomförts som en webbenkät och omfattar 1149 intervjuer med en deltagarfrekvens på 31 procent.

Läs hela undersökningen

Taggar
Aktuellt