Tänkvärt om islam och odontologisk behandling

Religon

Ökningen av muslimer i de nordiska länderna leder till att kliniskt verksam personal måste ta i beaktande de speciella regler inom islam som styr denna patientgrupp.

Två seniora professorer vid NIOM belyser i denna artikel de problemställningar som kan uppstå vid vår behandling av troende muslimer.

En del av de dentala material och medikament vi använder vid patientbehandling kan komma i konflikt med haram/halal- begreppet, liksom förhållandet kvinna/man. Den traditionella muslimska könssegregeringen kan skapa problem vid behandling kvinnlig patient av manlig tandläkare och omvänt, manlig patient och kvinnlig behandlare.

Detta är exempel på några av de konfliktfyllda situationer som artikeln beskriver och som kan uppstå i en behandlingssituation. Artikelns avsikt är att öka och underlätta förståelsen vid behandling av denna patientkategori.

Källa: Den norske tannlegeforenings Tidende

 

Taggar
Religon